AZ Concept

Projektowanie wnętrz Warszawa

Projektowanie wnętrz to wieloetapowy, złożony proces, obejmujący również nadzór nad każdym etapem inwestycji. Oferujemy projekty wnętrz dopasowane do indywidualnych oczekiwań Klientów. Twoje potrzeby są naszym priorytetem, dlatego w swoich realizacjach tworzymy zawsze kompromis pomiędzy Twoją a naszą wizją. Nasza oferta zawiera kilka elementów, które razem zapewniają odpowiednie przygotowanie każdego etapu wykonywanych prac.

Zawiera propozycje zagospodarowania przestrzeni danego lokalu, przy uwzględnieniu wszystkich rozwiązań technicznych, które będą niezbędne do realizacji projektowych założeń. Jego celem jest określenie zarówno kształtu, jak i charakteru inwestycji. Tworzone przez nas rysunki przybliżają aspekty funkcjonalno-przestrzenne i określają to, w jakim kierunku powinien pójść kolejny projekt.

Projekt koncepcyjny jest również główną podstawą do stworzenia opracowania technicznego i nie uwzględnia elementów związanych z aspektem prac budowlanych. Samo opracowanie tego projektu zawiera rzuty, przedstawiające aranżację poszczególnych przestrzeni. Dzięki niemu zyskujesz wstępny obraz tego, jak będzie wyglądała aranżacja Twojej przestrzeni.

Projekt techniczny stanowi podstawę do rozpoczęcia prac budowlanych. Zawiera rozwiązania techniczne, które są niezbędne do realizacji aranżacji danej przestrzeni. Uwzględnia również specyfikacje przydatnych urządzeń, materiałów wykończeniowych i wszelkich elementów wyposażenia wnętrza (w formie zestawienia). Pozwala na dokładne zaplanowanie wszelkich prac budowlanych i składa się 5 części.

2.1. Projekt budowlany zawierający układ ścian, sufitów oraz otworów – przedstawienie w formie rzutów i przekrojów

Rysunek budowlany, który dotyczy układu lokalu. Zarówno planowane wykonanie sufitów podwieszanych, jak i ścian, jest dokładnie określone poprzez wytyczne uwzględniające materiały, wymiary oraz układ. Projekt budowlany w tej części zawiera również określenie wyglądu i wykonania posadzek, z takich materiałów jak ceramika, drewno czy kamień.

2.2. Wytyczne do projektu elektrycznego i oświetlenia zawierające rozmieszczenie gniazd, punktów świetlnych, włączników i podłączenia wszystkich planowanych urządzeń; rzuty i ewentualne zamienne specyfikacje urządzeń.

Projekt elektryczny uwzględnia rozmieszczenie źródeł światła w sufitach podwieszanych oraz ścianach. Dodatkowo uwzględniamy również miejsca, w których znajdą się włączniki i gniazda elektryczne.

2.3. Projekt wykonawczy zawierający zabudowy stolarskie oraz pozostałe elementy wykończeniowe, które zostały zaprojektowane indywidualnie.

Projekt w tej części uwzględnia meble na zamówienie, elementy okładzin ściennych, jak również wszelkich zabudów stolarskich.

2.4. Rozrysowanie detali projektu budowlanego

Zawiera wymiary, sposoby łączenia oraz inne istotne szczegóły dla wykonania prac budowlanych. Jest niezbędny do wykonania wszelkich prac w sposób niezwykle precyzyjny. Odpowiednie rozrysowanie detali umożliwia Wykonawcom właściwe zrozumienie oraz zrealizowanie projektu.

2.5. Specyfikacje wyposażenia ceramicznego, łazienkowego, opraw oświetleniowych, dodatków, i wszystkich innych wymaganych elementów wykończeniowych.

Zawiera informacje dotyczące wszystkich elementów wykończeniowych, takich jak wyposażenie ceramiczne oraz łazienkowe. Uwzględnia również oprawy oświetleniowe i różnego rodzaju dodatki. Jest istotna dla zapewniania spójności i zgodności z wszelkimi założeniami projektowymi.

Proces kontrolowania i monitorowania realizacji projektu przez jego autora lub osoby upoważnione. Odbywa się w formie regularnych wizyt w miejscu, w którym wykonywane są prace. Polega na dokładnym sprawdzeniu, czy prace budowlane są wykonywane w odpowiedni sposób oraz czy spełniają wszelkie wymogi techniczne i estetyczne. Nadzór autorski obejmuje równie ocenę jakości wykonanych prac oraz udzielanie porad i wyjaśnień zarówno Wykonawcom jak i Zleceniodawcom. Jako AZ Concept podczas nadzoru autorskiego uzgadniamy i oceniamy zasadności wprowadzania zamiennych rozwiązań, które zostały zgłoszone przez Zleceniodawcę lub Wykonawcę podczas przeprowadzania prac. Bierzemy również udział w komisjach i naradach technicznych – na budowie lub w innym ustalonym miejscu. Dzięki nadzorowi autorskiemu możemy również szybko reagować na ewentualne nieprawidłowości i problemy, co pozwala na znaczne zmniejszenie ryzyka powstania poważniejszych konsekwencji. Zwracamy również uwagę na kwestie bezpieczeństwa, ponieważ monitorując zastosowane rozwiązania konstrukcyjne, możemy uzyskać pewność, że będą one bezpieczne dla wszystkich przyszłych użytkowników.

Głównym celem nadzoru autorskiego jest uzyskanie pełnej zgodności wykonania z założeniami projektowymi. Gwarantujemy rzetelną realizację nadzoru nad każdą inwestycją, dzięki czemu Ty nie musisz się niczym martwić.

Pełniona jest na bieżąco oraz ze stałym nadzorem wszystkich pracowników budowlanych. Polega na regularnej kontroli jakości wykonywanych prac, co pozwala na odpowiednio szybkie wykrycie błędów. Uwzględnia również monitorowanie postępów i ustalanie priorytetów. Celem koordynacji prac wykonawczych jest zapewnienie terminowego oraz zgodnego wykonania wszystkich etapów realizacji aranżacji na podstawie projektu.

 

Podejmując współpracę z AC Concept, zyskujesz pewność, że efekt końcowy będzie zgodny ze wszystkimi Twoimi oczekiwaniami oraz preferencjami.